Smart Eco System ? inteligentny system zarządzania energią

W porównaniu z piecami akumulacyjnymi starszej generacji, rozwiązania techniczne zastosowane w inteligentnych piecach akumulacyj- nych Quantum są imponujące, jednak ich możliwości można jeszcze bardziej wykorzystać w połączeniu z inteligentnym systemem zarzą- dzania energią Smart Eco System. Umożliwia on nadzór nad procesem magazynowania energii pieców akumulacyjnych Quantum, a także zużycia energii innych urządzeń podłączonych do systemu ? np. pomp ciepła czy domowych urządzeń elektrycznych. Smart Eco System jest niezwykle łatwy w użyciu ? system składa się z jednostki centralnej (SES ZE), która zdalnie komunikuje się z jednostkami zewnętrznymi (SES FS…) służącymi do podłączenia urządzeń z systemem oraz domową siecią elektryczną. Dostęp do systemu możliwy jest zarówno za pomocą komputera PC, jak również smartfonu czy tabletu przy użyciu intuicyjnej aplikacji, w ten sposób nadzór nad systemem dystrybucji energii w całym domu możliwy jest również podczas podróży. Niezwykle ważną cechą systemu jest współpraca z zaawansowanym syste- mem zarządzania sieciami elektroenergetycznymi przy udziale zmiennych taryf energii (Smart Grid) umożliwiającymi jako priorytet efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. W ten sposób można efektywnie wykorzystywać energię wytworzoną przy udziale własnego systemu fotowoltaicznego lub elektrowni wiatrowej, a tym samym zwiększyć niezależność energetyczną przy mniejszej emisji CO2.

Zalety:

Inteligentny system zarządzania energią umożliwiający nadzór nad nad procesem magazynowania energii pieców akumulacyjnymi Quantum oraz zużycia energii pomp ciepła i domowych urządzeń elektrycznych.
Łatwy montaż: 1 jednostka centralna (SES ZE) zdalnie połączona z jednostkami zewnętrznymi (SES FS…/EX…) służącymi do podłączenia urządzeń z systemem oraz domową siecią elektryczną.
Zdalny dostęp i kontrola procesu magazynowania energii pieców akumulacyjnych Quantum oraz zużycia energii wszystkich urządzeń systemu za pomocą komputera PC lub smartfonu/tabletu.
Łączność bezprzewodowa z Internetem za pośrednictwem sieci LAN.
System kompatybilny z zaawansowanym systemem zarządzania sieciami elektroenergetycznymi przy udziale zmiennych taryf energii (Smart Grid) umożliwiającymi jako priorytet efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
Możliwość efektywnego wykorzystania energii wytworzonej przy udziale własnego systemu fotowoltaicznego lub elektrowni wiatrowej ? większa niezależność energetyczna przy mniejszej emisji CO2.
Wsparcie dla popularnych standardów bezprzewodowych (EnOcean i Z-Wave) oraz modułu RS485 (Modbus) umożliwiające elastyczną rozbudowę systemu.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.